Därför diskrimineras kvinnor inom vården

På min nya blogg:
http://joakimhorsing.wordpress.com

Skriver jag idag bland annat om:

Den nya klimatmålen

Men framförallt om

Diskrimineringen inom vården

Andra bloggar intressant om: klimat, diskriminering, hälso- och sjukvård

Skriver om värnplikten på mitt nya blogghotell: dags att avveckla försvaret helt?

TA EN TITT IN PÅ MITT NYA WEBBHOTELL


http://joakimhorsing.wordpress.com

Där kommenterar jag bland annat idén om att skrota värnplikten
Om kundval i Stockholm - en ideologisk strategi

Om detta skriver jag på min nya blogg:

"Jag har tidigare skrivit om Alliansen panikartade ideologiska framfart i Linköping och Östergötland vad gäller vård och omsorg. Allom känt är ju regeringens illa genomtänkta förändringar av A-kassa, fastighetsskatt m.m. I Stockholms läns landsting är läget detsamma fast värre. Sjölander beskriver hur man inför kundval samtidigt som man förändrar ersättningssystemen så att socioekonomiskt svaga länsdelar drabbas. Risken för läkarflykt från förorter som Tensta är naturligtvis stor liksom en överetablering på Östermalm och liknande ställen." LÄS MER:

http://joakimhorsing.wordpress.com/2007/08/29/ideologiskt-driven-panik-i-alliansens-politik-overallt/

IDEOLOGISKT DRIVEN PANIK I ALLIANSENS POLITIK ÖVERALLT

Andra bloggar intressant om:
kundval, alliansen, stockholm

Om Torskar och Gröna Ansikten(Nu flyttar jag till annat blogghotell)

Flyttar nu till
http://joakimhorsing.wordpress.com

Där kan ni läsa om:

- Gröna Ansikten på webben

och

- Varför vi äntligen kan börja äta torsk igen

Vänligen,

Joakim Hörsing

Andra bloggar intressant om: torskfiske, facebook, miljöpartiet, ekologisk mat

Folkpartiet och skolket(Nu flyttar min blogg: denna gång för gott)

Jag flyttar nu till blogghotellet wordpress:

http://joakim.horsing.wordpress.com


LÄS GÄRNA MITT SENASTE INLÄGG OM FOLKPARTIET OCH SKOLKET

Välkomna!!

Andra bloggar  intressant om: folkpartiet, skolk

Joel Malmqvist gör mig lycklig

Via bloggen Paradigm ser jag ord av Joel Malmqvist som är som ljuv musik för en röd-grön själ. Så här skriver han:
"Men redan nu bör vi kunna dra slutsatsen är ekonomisk tillväxt inte kan vara det enda måttet på ett lands framgång. I valet mellan högre tillväxt och längre arbetsdagar, större ojämlikhet och försämrad anställningstrygghet är det inte alls säkert att tillväxt är att föredra."

Detta är ganska långt ifrån de tonlägen man annars hör från Socialdemokratiskt håll, i synnerhet på kommun och landstingsnivå, där TILLVÄXT TILLVÄXT upprepas som ett mantra.

Orden från Malmqvist är tvärtom en mycket bra plattform för ett utökat samarbete med miljöpartiet, där andra värden än ekonomisk tillväxt kan få plats.

Slutsatsen drar Malmqvist från den allt mer uppmärksammade lyckoforskningen och den engelske forskaren Layard. Jag är inte odelat positiv till att använda lycka som ett centralt politiskt begrepp, utan tror att det rymmer en inte ansenlig portion av risker. Malmqvist själv nämner de konservativa konsekvenserna. Kopplat till detta finns också väl så evolutions-biologistiska drag för att en mer radikal själ kan få gåshud.

Smm utlovat kommer i framtiden en mer genomträngande analys av lyckoforskningen och politiken. på denna blogg. Poängen här är att uppmärksamma det lovvärda steget att inte ha ekonomisk tillväxt både som det allena saliggörande medlet och det ultimala målet.

Det om något gör i alla fall mig lycklig....

Andra bloggar intressant om: lycka, lyckoforskning, tillväxt, socialdemokraterna, politik, Joel Malmqvist, röd-grönt samarbete

Relevant grön länk: Strötankar och Sentenser

Skolan är på tapeten:seriöst liksom vansinnigt

Skolan har varit på tapeten lite titt som tätt ända sedan valet 2006 då Socialdemokrater började vända sig mot det  borgarna tidigare kallat för "flum-skolan". Sahlin tog upp det som en viktig punkt i sitt linjetal som nyvald partiordförande. Skolfrågor tenderar ofta att bli infekterade. Alla har något att säga om skolan, från skolelever själva, via lärare, politiker, föräldrar, fackföreningar, till pensionärer som nostalgiskt blickar bakåt mot en svunnen guldålder.

När väl Socialdemokraterna tagit ställning "mot skolan", är det inget som kunnat hejda bilden av en odisciplinerad skola på väg i något slags upplösningstillstånd. "Ordning och reda" är en fras som numera skallar från höger till vänster. Rent faktiska omständigheter som sämre betyg i avgångsklasser tas som intäkt för av vi ska föra skolan tillbaka under Caligulas ruvande skugga.

Det man hela tiden tycks glömma är att skolans problem inte är ett pedagogiskt problem, utan en fråga om bristande resurser under framförallt nittiotalet i kombination ett ökat flyktingmottagande undr samma period. Det finns ytterligare problem på gymnasiesidan, det medges, i en lärarkår som ännu inte förstått eller tagit Lp-94 på allvar. Denna lärarkår har mist ett gyllene tillfälle att utveckla en starkt profession, som skulle kunnat ha börjat likna läkarkåren.

Men det är inget problem med Lp-94 i sig, eller om man vill vara vulgär "flumskolan", tvärtom den ger unika möjligheter till ett verkligt lärande som tar sig ett par steg längre än att rabbla Hallands åar utan till, för att ta  ett exempel ut den förhoppningsvis ironiska, eventuellt vansinniga artikeln av Schwarz i Svd.


Aktuellt på skolfronten är som alltid också frågan om friskolor och privatiseringar. Vi ser nu en gigantisk omdaning av det svensa samhället, från ett sektoriellt sammansvetsat och samordnat samhälle till ett fragmentiserat  disparat samhälle där det är marknadskrafterna som är det enda kittet. Det sker inom primärvården, det sker inom äldreomsorgen och det sker på skolområdet. Antalet friskolor ökar dramatiskt och nu senast har det rapporterats om en massiv utförsäljning av skolor. Om de mer lukrativa aspekterna av privata övertagande har jag skrivit här.

Jonas Morian har skrivit en del om privatiseringar och vinstintresse idag. Liksom Morian har jag inget  principiellt emot att lägga skolor på entreprenad, men det ska ske mot bakrund av en idé, en skolpolitik, där man frågar sig vad det finns för behov och hur vi bäst kan fylla detta behov. Som ett sådant komplement kan skola i privat regi vara mycket bra. Huruvida Morian delar mitt avståndstagande till friskolor är väl mera osäkert...

För mig är en friskola en skola som inte behöver inrymmas i en bärande idé, utan kan etableras av vems om helst utan något som helst motiv.
För mig är en friskola något som lätt kan hamna i nationella eller internationell konglomerat, snarare än att ha en lokal förankring. Miljöpartiet har här en förödande naiv inställning, som man kanske kan hoppas att explosionen i Stockholm kan stävja.
För mig är en friskola något som lätt kan bli en skola för vissa och inte en skola för alla.
För mig är en friskola ett fenomen som inte hanteras demokratiskt inom den kommun där den befinner sig utan något som minskar det kommunala självstyret.

Som allmän vänster tycker jag att offentliga verksamhet ska utgå från behov
Som miljöpartist är jag för descentralisering och kommunalt självstyre

Av bland annat dessa skälär jag motståndare till friskolor.

Andra bloggar intressant om: skolan, friskolor, privatisering, entreprenader, Lp-94

Relevant grön länk: schlaug.se


Hårt slag mot nättidningarna

Jag läser i DN att konflikten mellan tidningarna och journalisterna eskalerar.  Från och med den 30 augusti blir det, om det blir allvar av saken, förbjudet att uppdatera tidningarnas nätsidor. Ett hårt slag naturligtvis när nu nättidningarna nästan håller på att gå om papperstidningen i popularitet. Eventuellt också ett hårt slag för oss bloggare som får en inte oansenlig andel besökare via Twingly och vissa nättidningar.....

Bakgrunden är usla löner för journalister, särskilt de med lång erfarenhet och särskilt tydligen då inom en viss koncern. Många tidningar drabbas antagligen oförskyllt, men samtidigt är det förstås det som är essensen i den fackliga kampen. En för alla, alla för en.

Som utomstående är det svårt att veta om det är just journalistkåren som har det särskilt svårt på svensk arbetsmarknad.

Jag kan bara konstatera att kvalificerad journalistik borde det vara värt att betala för.

Andra bloggar intressant om: sjf,  nättidningar, fackliga stridsåtgärder, varsel, löner

Se också Svd

Vården dålig på att möta gravida kvinnor med utländsk bakgrund

Svensk vård håller i många avseende en hög standard. När det brister handlar det allt som oftast om dålig information, dålig kommunikation och dåligt bemötande. Inte för att vården på något sätt skulle inhysa människor med otrevlig och inåtvänd personlighet, självklart inte. Det handlar snarare om att vården ofta är en traditionstyngd verksamhet där det inte alltid är så lätt att förändra arbetssätt och få till stånd förnyelse. Bilden av vad som är vård, vad som är behandling, vilken roll ens klinik har, vad som avgränsar ens profession och ens ansvar är tyvärr inte sällan cementerad. Detta innebär att det kan vara svårt att förändra och styra vården(finns en rad andra skäl också som jag inte behandlar här).

Av samma skäl kan det vara svårt att möta förändringar i omvärlden och i befolkningen, t. ex att på ett bra sätt möta gravida kvinnor med utländsk bakgrund. Svd rapporterar idag om Eva Robertsons forskning, som påvisar att invandrade afrikanska kvinnor med bakgrund i länder söder om sahara drabbas av förlossningskomplikationer i 50% högre utsträckningen än infödda svenska kvinnor.

Att kommunikation och bemötande är av central betydelse visar, enligt Robertson, det faktum att svenska kvinnor som får fler besök i mödrahälsovården, också får färre komplikationer. Givetvis handlar det också om kvaliteten i mötet, men det är förstås svårare att mäta. Men att bemötande är av yttersta vikt har vi egenltigen vetat till så länge placebo-effekten varit känd. Vad du känner, tror och upplever har betydelse för hur behandlingen faller ut!

Alltså är det en stor uppgift för vården att lära sig så mycket som möjligt om sina patienter. När kulturella skillnader är stora och när brister i kommunikation föreligger så blir utmaningen än större.

Det är dock en utmaning som vården måste ta för att förhindra strukturell diskriminering av invandrare.

Socialstyrelsen vill, enligt Svd,  dock inte vidkänna problemet eftersom som man inte har registrerat fler anmälningar från utlandsfödda vid förlossningskomplikationer än hos svenskfödda. Min gissning är att det kan vara lite si och så med benägenhet att anmäla saker och ting och att problemets allvar på kallar att man inte så lättvindligt avfärdar Robertsons forskning.

Andra bloggar intressant om: hälso- och sjukvård, mödrarvård, förlossningskomplikationer, diskriminering, forskning

Tre vägar mot en osäker framtid

Om man tänker några varv kring hur de stora samhällsproblemen ska kunna få sin lösning finner man snart tre mer eller mindre omöjliga vägar som i varierande grad ter sig oaptitliga eller orättvisa. Problemen handlar om att en ohämmad tillväxt som leder till förstörda livsvillkor inte helt lätt kan ersättas med omvänd tillväxt utan att stagnation och kaos infinner sig. Problemet med tillväxt finns inte heller bara i den yttre världen utan även i människan. En ständig tillväxt innebär en ständig produktivitetsökning som innebär en specialisering där var och en hela tiden antingen måste prestera optimalt eller inte prestera alls. Å ena sidan inser var och en att det inte är så vi människor fungerar och att många kommer att må väldigt dåligt i ett sådant samhälle. Å andra sidan är det väldigt svårt att se hur det mänskliga samfundet skulle kunna låta bli att göra sitt bästa.
Den första vägen är förstås att inte göra något alls. Vi hoppas på ett mirakel helt enkelt. Den offentliga sektorn kan, trots en sjunkande andel av BNP och ökade medborgliga krav och behov, leverera en god offentlig service med nöjda medarbetare och en nöjd befolkning. Det köpstarka samhället hittar miljöteknik som är hållbar och människor vänjer sig vid arbetslöshet eller ett allt mer uppskruvat tempo i arbetslivet.
Den andra vägen handlar liksom den tredje om att styra om samhället från konsumtion av varor till konsumtion av mer miljövänliga tjänster. Här gör vi det genom att låta individen själv bekosta alla välfärdstjänster. Genom överkonsumtion och lyxkonsumtion kommer mer resurser kunna läggas på det som vi alla egentligen tycker är viktigast: vård, skola och omsorg. Samhället blir därmed förstås djupt orättvist och osolidariskt.
Den tredje vägen handlar tvärtom om att öka inslaget av gemensamma ansträngningar, inte blott via skattsedeln utan också i mer spontana samarbeten, för dessa nyttiga tjänster. För detta ändamål krävs dock att solidariteten som politiskt inslag sätts i centrum och blir till en genuin folkrörelse. Redan den förra regeringens ständiga tal om tillväxt bidrog till att i de närmaste omintetgöra denna lösning. Den nuvarande regering gör allt vad de kan för att genom sin plånboks fixering sätta sista spiken i kistan för den tredje vägens politik.
Allt är dock inte nattsvart. Jag tror på en grön folkrörelse i solidaritet med miljö, människor och natur. Jag tror på en människa som inte vandrar ensam och är sig själv nog, en människa som hittar sitt sammanhang och finner sig själv i gemenskap med andra och inte i prylar och statussymboler. Att vända denna skuta, så lastad med konsumtionens värderingar, är inte lätt, men det går!

Andra bloggar intressant om: tillväxt, grön rörelse, konsumtion, samhälle, politik

Technorati Profile

Problemet med Sverigedmokraterna: några lösningar

I den senaste Sifo-undersökningen går Sverigedemokraterna framåt i väljarstöd och närmar sig hotfullt riksdagsspärren. Visserligen är det antagligen som bloggen Svensson säger, att det är ett större steg att verkligen rösta på Sd än att säga att man ska göra det. Fast även detta säger något, nämligen om ett groende missnöje och en ökad känsla av utanförskap, en situation som "kräver" att man provocerar de etablerade partierna.

Som jag sa i ett tidigare inlägg så är inte det största problemet att de kommer över riksdagsspärrar eller kommer in i fullmäktigeförsamlingar. Det är sällan de kan göra så mycket av sina mandat. Det stora problemet är dels att folk verkligen blir mer främlingsfientliga, dels att fler och fler upplever utanförskap och inte känner att partierna levererar.

En del av lösningen tror jag ligger i att politiken på olika sätt måste krypa närmare människorna och bli en mer verksam del av människans liv och vardag. Detta kan ske genom olika typer av rådsslag och medborgarpaneler, men också genom en kontinuerlig förbättrad dialog med medborgarna. De politiska processerna inom kommuner och landsting måste bli transparenta, begripliga och tydliga och skapa legitimitet.

En annan dela av lösningen, som naturligtvis hänger ihop med den fösta, är att ekonomin blir mer lokal och regional. Lite av en Gnosjö-anda, där folk och företag hjälper och stöttar varandra och där man känner ett större ansvar för den plats där man befinner sig. I detta ligger idéer om regionala investeringsfonder, bättre förutsättningar för kooperativ och tankar kring social ekonomi.

Dessa två lösningar syftar till att stärka människan som individ och ge en känsla av mening och sammanhang, snarare än en känsla av utanförskap.

Det finns även andra bitar som ytterligare krävs för att inte ett sådant samhälle ska bli inåtvänt och självgott. Många kontaktytor gentemot omvärlden kan måste till för att även sätta lokalsamhället i sitt globala sammanhang. En skola för alla, där alla typer av människor möts och där grundläggande värderingar ingår som en given bas har också sin plats. Där kan tolerans och respekten för alla människors lika värde finna sin rot och sin näring.

Andra bloggar intressant om: sifo, opinionsundersökningar, sverigedemokraterna, främlingsfientlighet, rasism, demokrati, lokal ekonomi, kooperativ, tolerans, skola, politik

Relevant grön länk: Rasmus blogg

Sunt med höga matpriser

DN ekonomi låter meddela att vi har stigande matpriser att vänta i höst. De främsta faktorerna är högre priser på spannmål och råmjölk. Så vitt jag förstått är höjning på spannmål en internationell företeelse, medan priset på råmjölk handlar om höjda ersättningar till våra svenska bönder.

I ett avseende är det bra med höjda matpriser.

På sin mest generella nivå är kraftiga ökningar av priser inget som jag tycker är eftersträvansvärt. Hög inflation leder till osäkerhet och otrygghet både för företag och privatpersoner.

Inte heller kan man säga att en viss höjning, som denna, av matpriserna skulle vara något bra i sig.

MEN.

Ur ekologisk synvinkel vore det mycket bra om produktionen av livsmedel i så stor utsträckning som möjligt vore inte bara inhemsk utan ocså lokalt producerad. En "ineffektivare" småskalig produktion kostar naturligtvis mer och därmed kommer vi vara tvungna att betala mer för våra livsmedel. Det är bra i sig men minskar också köputrymmet för miljövidriga varor.

På det hela taget kan det alltså vara sunt med höga matpriser!

Andra bloggar intressant om: matpriser, inflation, ekonomi, jordbruk

Extra val skapar fler problem än det löser

Idag lanserar de fyra borgliga partiledarna en idé om extraval på DN debatt.
Skälet för att göra denna grundlagsförändring uppger de är de problem med osäkra majoriteter som allt som oftast uppstår. Förekomsten av  främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna spär givetvis på denna osäkerhet eftersom oviljan att ingå koalitioner med dessa partier minskar utrymmet för majoritetsbildning ytterligare.

Det är lätt att glömma att det verkliga problemet inte är situationen i fullmäktigeförsamlingarna utan att folk faktiskt rösta på dessa partier. Ledamöterna i fullmäktige är representanter för ett viss befolkningssegment vars åsikter ligger närmast det parti som ledamoten tillhör.

Professor Mikael Giljam kommenterar förslaget i samma tidning och pekar på en rad problem:
- Bara för att man utlyser nyval är det inte säkert att resultatet blir som "man" vill.
- Vem ska ha rätt att utlysa nyval?
- Kan missbrukas av de stora partierna.

Även miljöpartiets språkrör Peter Eriksson sågar förslaget i DN. Han ser en stor risk att ett extra val som utlyses pågrund av t. ex Sverigedemokraterna kan bli ett val som handlar om huruvida Sverigedemokraterna borde få finnas eller inte. Risken att det är just detta parti som vinner på det är uppenbart.

Jag delar dessa kritikers åsikter och menar att möjligheten av att utlysa nyval skapar fler problem än det löser.

Andra bloggar intressant om: nyval, extra val, demokrati, politik, miljöpartiet

Inte en dag för tidigt VOLVO!!

DN låter meddela att Volvo nu ska göra en storsatsning på miljö. Med deras stora och bensinslukande monster är det inte en dag för tidigt. Tyvärr verkar satsningen i grunden mer handla om marknadsföring än att genuint satsa på ny miljöteknik. Volvo vill helt enkelt göra sig kvitt sin image som miljöbov.

Faktum kvarstår. En miljöbil ála volvo är fortfarande en vanlig etanolbil med ifrågasatt miljönytta. Produktionen av gasbilar ligger fortfarande nere. Och fortfarande dominerars bilparken av stora och alltmer energislukande alternativ. Bigger is Better verkar devisen lyda.

Nåväl, satsningen är förstås bättre än inget.

Andra bloggar bättre och intressant om: volvo, miljöbilar, marknadsföring

RSS 2.0