Joel Malmqvist gör mig lycklig

Via bloggen Paradigm ser jag ord av Joel Malmqvist som är som ljuv musik för en röd-grön själ. Så här skriver han:
"Men redan nu bör vi kunna dra slutsatsen är ekonomisk tillväxt inte kan vara det enda måttet på ett lands framgång. I valet mellan högre tillväxt och längre arbetsdagar, större ojämlikhet och försämrad anställningstrygghet är det inte alls säkert att tillväxt är att föredra."

Detta är ganska långt ifrån de tonlägen man annars hör från Socialdemokratiskt håll, i synnerhet på kommun och landstingsnivå, där TILLVÄXT TILLVÄXT upprepas som ett mantra.

Orden från Malmqvist är tvärtom en mycket bra plattform för ett utökat samarbete med miljöpartiet, där andra värden än ekonomisk tillväxt kan få plats.

Slutsatsen drar Malmqvist från den allt mer uppmärksammade lyckoforskningen och den engelske forskaren Layard. Jag är inte odelat positiv till att använda lycka som ett centralt politiskt begrepp, utan tror att det rymmer en inte ansenlig portion av risker. Malmqvist själv nämner de konservativa konsekvenserna. Kopplat till detta finns också väl så evolutions-biologistiska drag för att en mer radikal själ kan få gåshud.

Smm utlovat kommer i framtiden en mer genomträngande analys av lyckoforskningen och politiken. på denna blogg. Poängen här är att uppmärksamma det lovvärda steget att inte ha ekonomisk tillväxt både som det allena saliggörande medlet och det ultimala målet.

Det om något gör i alla fall mig lycklig....

Andra bloggar intressant om: lycka, lyckoforskning, tillväxt, socialdemokraterna, politik, Joel Malmqvist, röd-grönt samarbete

Relevant grön länk: Strötankar och Sentenser

RSS 2.0